Završen prvi element projekta "Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)"

Završen je prvi element projekta "Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" u sklopu kojega su napravljene sljedeće analize:

1. Analiza dionika i identifikacija potreba za skupovima podataka

2. Analiza postojećeg stanja sustava otvorenih podataka – Portal otvorenih podataka

3. Analiza dobrih praksi, EU i svjetskih standarda u kontekstu otvorenih podataka i internetskog pristupa

4. Definiranje prijedloga unaprjeđenja sustava otvorenih podataka i metodologije za evaluaciju vrijednosti podataka

Rezultati i presjek analiza predstavljeni su u elementu projekta 1 pod nazivom Analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem.