Državni zavod za statistiku

80
 
 

Popularni skupovi podataka

Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - po županijama
Državni zavod za statistiku
Stanovništvo prema starosti, spolu, vrsti zajednice u kojoj živi, najčešćim imenima...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - Republika Hrvatska
Državni zavod za statistiku
Stanovništvo - detaljna klasifikacija prema narodnosti, državljanstvu, materinskom jeziku, narodnosti, vjeri, starosti, spolu...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice po gradovima/općinama
Državni zavod za statistiku
Stanovi prema načinu korištenja, broju kućanstava, članovima kućanstava, broju soba, pomoćnim prostorijama i instalacijama...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice po županijama
Državni zavod za statistiku
Stanovi za odmor prema vrsti soba i vrsti zgrade
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice - Republika Hrvatska
Državni zavod za statistiku
Nastanjeni stanovi prema godini gradnje, vrsti zgrade i broju kućanstava u stanu
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - stanovništvo po naseljima
Državni zavod za statistiku
Popis stanovništva 2011. - stanovništvo po naseljima i gradskim četvrtima grada Zagreba prema starosti i spolu
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - kućanstva i obitelji po gradovima/općinama
Državni zavod za statistiku
Kućanstva i obitelji prema tipu, broju članova, posjedovanju osobnog računala, interneta, korištenja stambene jedinice...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011.- kućanstva i obitelji po županijama
Državni zavod za statistiku
Kućanstva i obitelji po županijama, prema broju članova, tipu obitelji, broju djece...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011.- zbirni pregledi
Državni zavod za statistiku
Županije, površina, stanovništvo, gradovi, općine, naselja...
HTML
XLS
 
Prikaži