Grad Rijeka (Rijeka)

Kategorija: Lokalna i područna samouprava

Otvoreni podaci Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova.

149
 
 

Popularni skupovi podataka

(Uncategorised)
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU
Grad Rijeka
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU ( 4.razina konta)
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Prve izmjene i dopune proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Grad Rijeka
Gradsko je vijeće na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Time je Proračun...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Raspored kontejnera za krupni otpad po mjesnim područjima u 2018g.
Grad Rijeka
Godišnji raspored kontejnera za krupni otpad po mjesnim područjima i mjesnim odborima za 2018. godinu
DOC
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
RASPORED MOBILNIH RECIKLAŽNIH DVORIŠTA u 2018.godini
Grad Rijeka
Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Realizacija Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017
Grad Rijeka
Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), za...
PDF
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Registar ugovora bagatelne nabave na dan 31.12.2017.
Grad Rijeka
Registar ugovora bagatelne nabave na dan 31.12.2017. Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016
Grad Rijeka
Sukladno članku 21., stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11 i 83/13) Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma do 31.12.2017.
Grad Rijeka
Prema članku 28., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključno s 31.12.2017....
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Rezultati izbora u MO u 2010 i 2014
Grad Rijeka
Rezultati izbora u Vijeća MO - 2010, 2014
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Rezultati upisa u Dječji vrtić Rijeka 2017-2018
Grad Rijeka
Broj upisane djece u programima, centrima i podcentrima u mjesecu listopadu 2017., što je ujedno i relevantna informacija o upisnim rezultatima za tekuću pedagošku godinu.
DOC
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Riječki gradonačelnici od 1948.
Grad Rijeka
Od 1948. godine do danas Rijeku je vodilo ukupno 14 gradonačelnika.
CSV
 
Prikaži
(Uncategorised)
Riječki program lokalnog partnerstva 2005-2015 ukupno po god
Grad Rijeka
Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) je program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio...
CSV
 
Prikaži