Grad Rijeka (Rijeka)

Kategorija: Lokalna i područna samouprava

Otvoreni podaci Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova.

149
 
 

Popularni skupovi podataka

(Uncategorised)
Mjesni odbori Grada Rijeke - tajnici
Grad Rijeka
Interaktivan PDF sa slikom mjesnih odbora, popisom tajnika i linkovima na web stranice mjesnih odbora
PDF
 
Prikaži
(Uncategorised)
Mobilna reciklažna dvorišta - lokacije i termini
Grad Rijeka
Termini i lokaliteti na kojima će se nalaziti MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA od 02. siječnja 2017. do 01. siječnja 2018.
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Muzej Grada Rijeke - utrošena sredstva u 2017
Grad Rijeka
Muzej Grada Rijeke - izvješće o utrošenim sredstvima u 2017.godini http://www.muzej-rijeka.hr/ostali-dokumenti.asp
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Nacionalne manjine u Rijeci prema popisu stanovništva iz 2011.god.
Grad Rijeka
Na području Grada Rijeke žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni,...
CSV
HTML
 
Prikaži
(Uncategorised)
Najave dolazaka kruzera u Rijeku za 2019 i 2020 godinu
Grad Rijeka
Plan dolazaka kruzera u Rijeku može biti zanimljiv mnogima, prije svega riječkim ugostiteljima, ali i turističkim agencijama, koje će biti uključene u pripremu niza izleta za putnike.
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Zakup poslovnih prostora - Natječaj 20.12.2017.
Grad Rijeka
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora 2017-11-05
Grad Rijeka
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, 05.11.2017. objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora u 2017. godini
Grad Rijeka
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje natječaje za davanje u zakup poslovnog prostora. U...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Objekti tehničke kulture na području Rijeke
Grad Rijeka
Grad Rijeka - objekti tehničke kulture https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/gradski-odjeli/odjel-za-sport-i-tehnicku-kulturu/
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Statistika odobrenih predmeta po katastarskim općinama od 2015. - 2017. godinu
Grad Rijeka
Odobreni predmeti odnose se samo za područje grada Rijeke. U Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Održavanje čistoće igrališta
Grad Rijeka
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti vrši ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaćaju: održavanje čistoće javnih površina,...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Održavanje čistoće pothodnika
Grad Rijeka
Raspored održavanje pothodnika - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti vrši ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture
XLS
 
Prikaži