Grad Umag

Kategorija: Lokalna i područna samouprava

http://www.umag.hr/ Grad Umag je grad na zapadnoj istarskoj obali, na samo 10 km od slovenske granice, a najzapadnije je mjesto u RH. Umag osvaja svojim šarmom, raznolikošću i bogatstvom ponude. U Umagu vlada mediteranska klima, a kroz 45 km obale i zanimljivog zaleđa sintetizira posebitosti čitave regije te daje najbolji uvod u jedan drugačiji doživljaj Mediterana. Grad Umag je dvojezično područje (hrvatsko-talijansko), a čini ga 12 mjesnih odbora, od kojih Centar, Moela, Komunela, Punta, Finida, Petrovija, Babići-Lovrečica, Savudrija, Murine, Seget, Materada i Sveta Marija na Krasu. Koordinate Umaga su: 45°26′N 13°31′E.

2
 
 

Popularni skupovi podataka

Zemljopis
Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Umaga
Grad Umag
Preuzeto sa NIPP portala Na temelju članka 7. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ br. 7/14) te na temelju članka 68. i 110. Statuta...
PDF
 
Prikaži
Zemljopis
Evidencija ulica i trgova Grada Umaga
Grad Umag
Preuzeto sa NIPP portala Na temelju članka 44. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, broj 6/02), Odbor za statut, poslovnik i pravne poslove...
PDF
 
Prikaži