Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Kategorija: Poduzeće od javnog interesa

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, koje posluje sukladno propisima EU i RH, te standardima i praksom ICAO-a (Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo) i EUROCONTROL-a (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe).

Osnovna zadaća Hrvatske kontrole zračne plovidbe je pružanje usluga u zračnoj plovidbi, poštujući osnovni princip - visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa, sukladno pravnom okviru Jedinstvenog europskog neba.

Preuzeto sa www.crocontrol.hr Hrvatska kontrola zračne plovidbe je, sukladno međunarodnom standardu ISO 9001:2015, kao i prema Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/373, certificirana za pružanje sljedećih usluga:
operativnih usluga u zračnom prometu (ATS), komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), zrakoplovnog informiranja (AIS), zrakoplovne meteorologije (MET) i funkcija: upravljanja zračnim prostorom (ASM) i upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM).

10
 
 

Popularni skupovi podataka

Prijevoz
ENR 6 EN-ROUTE CHARTS Aerial sporting and recreational activities - Index Chart
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
Air Traffic Services Airspace - Index Chart
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
JPEG
 
Prikaži
Prijevoz
ENR 6 EN-ROUTE CHARTS Bird migration routes - Index Chart
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
Enroute chart - ICAO - FIR Zagreb Upper Airspace
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
Enroute chart - ICAO - FIR Zagreb Lower Airspace
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
ENR 6 EN-ROUTE CHARTS Flexible structures - Index chart
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
ENR 6 EN-ROUTE CHARTS Free Route Airspace - Index Chart SECSI FRA
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
Military Exercise and Training Areas, TRA and TSA - Index Chart
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
Prohibited, Restricted and Danger Areas
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži
Prijevoz
ENR 6 EN-ROUTE CHARTS Radio facility - Index Chart
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Uvjeti pristupa i korištenja: Naknada, Prema AIP RH; GEN 3.2.5 List of aernautical chart available
PDF
 
Prikaži