Hrvatske vode

Kategorija: Poduzeće od javnog interesa

Hrvatske vode upravljaju vodama prema Zakonu o vodama i drugim propisima vezanim za vode. Upravljanje vodama znači brigu o čistoći i dostupnosti voda, brigu o zaštiti svih građana od poplava, te brigu o zdravlju i ljepoti naših voda.

15
 
 

Popularni skupovi podataka

Okoliš
Branjena područja
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Branjena područja određena su Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Karte opasnosti od poplava
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Karte opasnosti od poplava - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Karte rizika od poplava
Hrvatske vode
Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte rizika od poplava za vodna područja. Karte rizika od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja...
WMS
XML
 
Prikaži
Okoliš
Karte rizika od poplava - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte rizika od poplava za vodna područja. Karte rizika od poplava...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Osjetljiva područja
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih...
HTML
XML
 
Prikaži
Okoliš
Osjetljiva područja - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Područja malih slivova i područja sektora
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Područje maloga sliva je osnovna teritorijalna jedinica za obavljanje operativnih poslova u upravljanju vodama. Sektor čini...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Područja podslivova
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Područja podslivova su teritorijalne jedinice za planiranje i izvješćivanje u upravljanju vodama prema međunarodnim riječnim...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Registar aglomeracija
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne...
HTML
 
Prikaži