Hrvatski hidrografski institut (HHI)

Zakonom o ustrojstvu republičke uprave 10. travnja 1992. Hrvatski sabor utemeljio je Republički hidrografski institut, kasnije preimenovan u Državni hidrografski institut. Na temelju Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98) preustrojen je u javnu ustanovu pod nazivom Hrvatski hidrografski institut (HHI). U takvoj organizaciji djeluje od 5. siječnja 2000. godine, obavljajući hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Zakonom je određeno da Hrvatski hidrografski institut obavlja znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne radove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata i nautičkih publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije podmorja, te izdavačko-tiskarske poslove. Institut je ovlašten za razvoj službe sigurnosti plovidbe na Jadranu, u skladu s preporukama: Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), Međunarodne pomorske organizacije (IMO), Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (IALA), a u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatskom ratnom mornaricom, lučkim kapetanijama, Ustanovom za održavanje pomorskih plovnih putova, te hidrografskim institutima pomorskih zemalja svijeta.

1
 
 

Popularni skupovi podataka

Prijevoz
Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) - WMS – (Primar)
Hrvatski hidrografski institut
WMS usluga pristupa službenim elektroničkim navigacijskim kartama. Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) su namijenjene za uporabu u informacijskom sustavu s prikazom...
WMS
 
Prikaži