Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE)

Kategorija: Izvršna vlast - Ministarstvo

Preuzeto sa NIPP portala Težište rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u stvaranju uvjeta za održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija.

Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike.

68
 
 

Popularni skupovi podataka

Okoliš
Biogeografske regije
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.
XML
 
Prikaži
Okoliš
Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Čisto podzemlje je projekt Zagrebačkog speleološkog saveza čiji osnovni cilj je zaustaviti onečišćenje speleoloških objekata....
XML
 
Prikaži
Okoliš
Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prostorna baza koja sadrži podatke o područjima Ekološke mreže Natura 2000 u RH. Prostorni podatak sastoji se od 743...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj pokazuje 650 objekata koji su klasificirani...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj pokazuje 650 objekata koji su klasificirani...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Emisije hlapivih organskih spojeva - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza sadrži podatke o operaterima postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Emisije iz nepokretnih izvora - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Emisije iz nepokretnih izvora - WMS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Emisije iz nepokretnih izvora - WMS - INSPIRE harmoniziran
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati...
WMS
 
Prikaži
Okoliš
ENVI Kataloška usluga
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Kataloška usluga za ENVI atlas okoliša
XML
 
Prikaži
Okoliš
Flora Croatica Database
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente...
HTML
XML
 
Prikaži