Podzemno skladište plina d.o.o. (PSP)

Kategorija: Poduzeće od javnog interesa

Nakon što je početkom 2009. godine, državna tvrtka Plinacro d.o.o. otkupila od Ine 100%-tni poslovni udio u novoosnovanoj tvrtki Podzemno skladište plina d.o.o., hrvatskoj je državi omogućena dugoročna kontrola nad vođenjem i razvojem sustava skladišta plina, a sve radi postizanja veće neovisnosti i sigurnije opskrbe plinom hrvatskih potrošača. Ujedno, osnivanjem tvrtke PSP i njezinim izdvajanjem iz Ine, naša se je zemlja uskladila sa zakonskom regulativom i smjernicama EU-a koje nalažu razdvajanje pojedinih energetskih djelatnosti, a posebice djelatnosti transporta i skladištenja prirodnog plina od trgovine tim energentom.

1
 
 

Popularni skupovi podataka

Energija
Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"
Podzemno skladište plina d.o.o.
Preuzeto s NIPP portala: Prema posebnom traženju, na pisani zahtjev
wfs
WMS
 
Prikaži