Imamo pravo znati

Prosjek: 3.4 (29 glasova)

Razvijeno od: 
mySociety, Code for Croatia i GONG
Vrsta naplate aplikacije: 
Besplatno

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo, zaštićeno brojnim međunarodnim konvencijama te samim Ustavom RH i Zakonom o pravu na pristup informacijama. S obzirom da ostvarenje prava na pristup informacijama doprinosi većoj odgovornosti u radu tijela javne vlasti i efikasnijoj borbi protiv korupcije, ono je pretpostavka demokratizacije društva te sredstvo koje građanima pruža mogućnost da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija štiti, prati i promiče Povjerenik za informiranje kao neovisno državno tijelo. Povjerenik rješava žalbe i provodi inspekcijski nadzor nad tijelima javne vlasti te obavlja druge poslove vezane za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ovim projektom želimo omogućiti građanima transparentniji i lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta. Podnošenje zahteva za pristup informacijama putem interneta odnosno elektronskom komunikacijom ima istu težinu kao i papirnato pisani zahtjevi. Tijelo javne vlasti zakonski je obavezano da odgovori, a kada ne odgovore u roku, platforma ImamoPravoZnati na vrijeme će vas obavijestiti. ImamoPravoZnati služi kao trajna arhiva svih zahtjeva za pristup informacijama koji su podneseni putem ove internetske stranice a isto tako i odgovora tijela javne vlasti. Ovom platformom želimo vam olakšati traženje informacije od javnog interesa, a istovremeno želimo doprinijeti transparentnosti i političkoj odgovornosti tijela javne vlasti. Upravo zbog toga je sva komunikacija na platformi ImamoPravoZnati javnog karaktera.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti, uključujući i mogućnost sudjelovanja u donošenju propisa u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ili upućivanjem zahtjeva za pristup informacija tijelu javne vlasti. Građani i pravne osobe zahtjev za pristup informacijama kao i zahtjev za ponovnu uporabu informacija mogu podnijeti ili neposredno slanjem zahtjeva tijelu javne vlasti ili putem Imamo pravo znati.

Aplikacija koristi već objavljeni skup podataka: 
Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija. Za bilo kakve upite o aplikacijama molimo obratite se instituciji koja ju je razvila, odnosno nadležnom razvojnom programeru.