Skoči na glavni sadržaj

Često postavljana pitanja

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske središnji je portal putem kojeg se omogućava pristup informacijama za ponovno korištenje, a koje objavljuju tijela javne vlasti. Pokrenut je 2015. godine te predstavlja podatkovni čvor za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju podataka javnog sektora. Uspostavio se s ciljem poboljšanja širenja javnih i otvorenih podataka putem distribucije putem jedinstvenog i centralnog mjesta, a s druge strane kako bi se na taj način omogućila izrada inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koji bi te podatke koristile. Također se želi potaknuti intenzivnija suradnja s privatnim sektorom, poglavito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektroničkih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave. 

Portal otvorenih podataka osim javnog dijela portala, ima mogućnost prijave u interni dio sustava. Mogućnosti prijave koje su korisnicima na raspolaganju su: Google, Facebook, Microsoft i prijava putem NIAS sustava.

Korisnik koji se ne prijavi niti jednim od 4 načina prijave je neregistrirani korisnik sustava te može pregledavati i pretraživati sve sadržaje dostupne na portalu, no nema mogućnost kolaboracije na portalu.

Korisnici koji se prijave putem Google, Facebook ili Microsoft računa dobivaju mogućnosti kolaboracije na portalu, njihova uloga zove se korisnik sustava, a mogućnosti koje im prijava omogućuje je korištenje kolaborativnih mogućnosti nad skupovima podataka koje uključuju predlaganje ispravka određenog skupa podataka, predlaganje unaprjeđenja skupa podataka, dodavanje primjera uporabe u kojem je određeni skup podataka korišten, kao i slanje prijedloga za objavu novog skupa podataka koji ne postoji na portalu.

Korisnik koji se prijavi putem NIAS-a postaje u dijelu internog sustava kvalificirani korisnik sustava (Korisnik sustava (NIAS)) te osim mogućnosti kolaboracije na portalu, ima mogućnost predati zahtjev za ostale uloge u sustavu (urednik sadržaja, administrator izdavača podataka, koordinator za otvorene podatke izdavača), koje su namijenjene osobama iz institucija izdavača koje objavljuju otvorene podatke. Nakon što se za osobu prijavljenu putem NIAS-a odobri zahtjev za određenu korisničku ulogu, ona dobiva određen set funkcionalnosti predefiniran za tu ulogu.

Portal se zasniva na kombinaciji dvaju sustava, od kojih su oba otvorenog koda. Riječ je o Drupalu, koji predstavlja 'ljusku' odnosno daje formu za upravljanje sadržajem te CKAN-u koji pak služi za upravljanje samim podacima i metapodacima. Ova je kombinacija korištena za izradu portala data.gov.uk. Nakon otvorenog postupka javne nabave, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti kao naručitelj te Ministarstvo uprave, Uprava za e-Hrvatsku kao ciljani korisnik, potpisali su ugovor s tvrtkom Omega Software d.o.o. koja je izvršila implementaciju i prilagodbu portala. Izvorni kod Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske dostupan je na Githubu

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist. Primjeri skupova otvorenih podataka su geolokacijski podaci, prometni podaci, meteorološki podaci, podaci iz područja okoliša i tako dalje. Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ukoliko su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Metapodaci predstavljaju podatke o podacima, odnosno one koji pobliže opisuju skupove podataka. 

Skupovi su katalogizirani na osnovu već dostupnih skupova podataka koji su objavljeni temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) i prema Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, kao i prioritetima za distribuciju navedenim u Smjernicama o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata (2014/C 240/01). Neki od njih identificirani su i putem kontakta i anketa softverske zajednice (uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH i Udruge izvoznika softwarea) te 'crowdsourcinga' na društvenim mrežama, poglavito "Open data HR" Linkedin grupi, koju je Uprava za e-Hrvatsku pri Ministarstvu uprave RH pokrenula radi stvaranja potencijalnih partnerskih mreža.

Ukoliko to nije navedeno drugačije, sadržaji stranica i katalogizirani skupovi podataka zaštićeni su Creative Commons CC BY licencom. Dakle, mogu se kopirati, objavljivati, distribuirati, priopćavati javnosti, prerađivati, iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod te prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora (osim u slučaju kada je izričito navedeno da je sadržaj prenesen iz drugog izvora). Dakle, ponovna upotreba je dopuštena uz uvjet da bude naveden izvor podataka. Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da autor podataka odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije. Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri, te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija. Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti. 

Skupovi podataka katalogizirani su na osnovu već dostupnih skupova podataka, kao i identificiranjem putem kontakta i anketa te 'crowdsourcinga' na društvenim mrežama. Tijela javne vlasti raspolažu s ogromnim količinama podataka koji bi mogli biti objavljeni te bi se utrošilo mnogo vremena i financijskih sredstava da se ide u objavljivanje podataka bez postavljenih prioriteta. Kako nam je cilj otvaranje skupova podataka koji će biti kvalitetni i korisni zajednici, pozivamo vas na prijavu skupa podataka koji bi vam bio od koristi na za to predviđenom obrascu. 

Aplikacije i vizualizacije za objavu na portalu možete prijaviti na za to predviđenom obrascu. Aplikacije koje se šalju za katalogiziranje na Portal otvorenih podataka odobravaju se na temelju općeg konteksta i same prikladnosti aplikacija, kao i činjenici da li koriste otvorene podatke koje objavljuju tijela javne vlasti, odnosno skupove podataka koji su dostupni putem Portala otvorenih podataka. Nismo dužni odobriti i objaviti svaku prijavljenu aplikaciju. Iako se periodično radi na pregledavanju ovih aplikacija, ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kao i za samo funkcioniranje objavljenih aplikacija.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ukoliko su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Programeri mogu pristupiti katalogu podataka pomoću API, kao alternativu web sučelju Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske. API pruža RESTful i funkcionalna sučelja, sve u JSON formatu, što ga čini pogodnim za širok raspon klijenata. API je omogućen od strane CKAN-a, a upute su dostupne ovdje