Data Dictionary

Column Type Label Opis
Evidencijski broj nabave text
Predmet nabave text
CPV oznaka text
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) text
Planirana vrijednost nabave text
Vrsta postupka nabave text
Predmet podijeljen na grupe? text
Ugovor / okvirni sporazum text
Planirani poetak postupka text
Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma text

Dodаtne informаcije

Zadnje аžurirаnje 24. travnja 2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 2023-04-23