You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ljubešćica

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine Ljubešćica kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka
Visokovrijedni podaci
Teme
Izvor https://www.ljubescica.hr/opcinska-uprava/juo/ustroj-djelatnici/
Verzijа
Administrator izdavača Suzana Žugec
E-pošta administratora izdavača Suzana Žugec
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
coordinator Dina Popović
coordinator_email dina.popovic@rdd.gov.hr
Frekvencija osvježavanja podataka
Tema government_and_public_sector