You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

Evidencija sjednica Općinskog vijeća Općine Ljubešćica [Skica]

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnost i Općine Ljubešćica te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonima i Statutom.

Podaci i Resursi

Ovaj Skup podataka je prazan

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka
Visokovrijedni podaci
Teme
Izvor https://www.ljubescica.hr/opcinska-uprava/opcinsko-vijece/sjednice-ov/
Verzijа
Administrator izdavača Suzana Žugec
E-pošta administratora izdavača Suzana Žugec
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
coordinator Dina Popović
coordinator_email dina.popovic@rdd.gov.hr
Frekvencija osvježavanja podataka
Tema government_and_public_sector