Geoportal Kvaliteta zraka

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/ed9898e63ec94770a8fb37713c36f8ca_0/downloads/data?format=shp&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Gradske mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka gradske mreže grada Zagreba sa slijedećim podacima: lokacija, mjerne_tvari, odgovorna_inst, napomena, nadlezan, izvor, izradio

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 04.04.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt SHP
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 04.04.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0