Nacionalne manjine u gradu Zagrebu

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/fc306ba2709f4e0992506f5707cae28a_3/downloads/data?format=kml&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Popis Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebu sa podacima o adresi, telefonskom broju, e-mailu, fax-u, web adresi te nadležnom gradskom uredu.

This resource view is not available at the moment. Kliknite ovdje za više informacija.

Preuzmi resurs

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 06.05.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt KML
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 06.05.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0