Nacionalne manjine u gradu Zagrebu

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/fc306ba2709f4e0992506f5707cae28a_3/downloads/data?format=shp&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Popis Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebu sa podacima o adresi, telefonskom broju, e-mailu, fax-u, web adresi te nadležnom gradskom uredu.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 06.05.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt SHP
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 06.05.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0