Geoportal Ostale djelatnosti socijalne skrbi

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/0b64f9bcb1f0425d91a0816a1db50f12_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije ostalih djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Zagreba, sa kontakt i ostalim informacijama.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt gdb
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0