Geoportal Studentska naselja

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/f4e333057dd24bdaa1cb033680dc1b96_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije studentskih naselja sa sljedećim podacima: naziv,adresa,telefon,fax,email,web, sadržaj i aktivnosti.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt GDB
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 01.02.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0