Geoportal Sustava javnih bicikala

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/95f8892f77eb45968b65469b9063f8b9_3/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije sustava javnih bicikala sa sljedećim podacima: naziv, adresa, oznaka, lokacija, broj stalaka.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt GDB
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0