Geoportal Tijela državne uprave

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/5c237e0b5c84441e80a4c46ffcb30522_0/downloads/data?format=shp&spatialRefId=4326&where=1=1

Geolokacije tijela državne uprave sa sljedećim podacima: naziv, adresa

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt SHP
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0