Geoportal Učenički domovi

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/25bdb57e84e443b38ecf47a912b5c2d1_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije učeničkih domova sa sljedećim podacima: naziv, adresa, telefon, fax, email, web, namjena

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt GDB
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 01.02.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0