Geoportal urbanistička dokumentacija 1995.

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/13ee9a4045aa4666a6cdee54ade5cb59_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Oznaka PUPa, naziv, Službeni glasnik, područje, izrađivač PUPa, izvor, shape area, shape length.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 06.05.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt fgdb
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 06.05.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0