Geoportal vatrogasci

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/11ac9ebf240e4d2382ef7fd0b16ef9ac_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije vatrogasaca sa sljedećim podacima: naziv, vrsta, adresa, telefon, fax, web, nadležnost, gradska četvrt

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt gdb
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 01.02.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0