Pravo na pristup informacijama

URL: https://www.blato.hr/dokumenti/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Blato prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Blato kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje nepoznato
Kreirаno nepoznato
Formаt DOCX
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja Da
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0