Javne ustanove Grada Rovinj-Rovigno

URL: https://data.gov.hr/ckan/dataset/9fd0750f-582b-46fe-a6f8-b2c0db8d571e/resource/2b118546-880f-438a-9475-41e340a7a8f8/download/javne-ustanove-grada-rovinja-rovigno.xlsx

Popis javnih ustanova Grada Rovinj-Rovigno

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 11.10.2022.
Kreirаno nepoznato
Formаt .xsl
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja2