Očevidnik nekretnina i pokretnina

URL: https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna

Očevidnik nekretnina i pokretnina se vodi u elektroničkom obliku i predstavlja skup podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Očevidnik je javan, a podaci upisani u Očevidnik bit će dostupni putem Interneta. Podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku Fini dostavljaju nadležna tijela u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima. Očevidnik se vodi o svim nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 13.03.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt HTML
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 13.03.2023.
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja2