Data Dictionary

Column Type Label Opis
Rbr text
Evidencijski broj nabave text
Predmet nabave numeric
Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a text
Procijenjena vrijednost nabave (u eurima) text
Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) text
Posebni režim nabave text
Predmet podijeljen na grupe numeric
Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum text
Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU text
Planirani početak postupka text
Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma text
Vrijedi od text
Vrijedi do text
Napomena text
Status promjene timestamp

Dodаtne informаcije

Zadnje аžurirаnje 4. listopada 2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt XLSX
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere