Planirana namjena

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/7b9cf4a7997d413db753bebb3cee045e_0/downloads/data?format=csv&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Namjena, naziv plana, naziv kartografskog prikaza, izvorno mjerilo kartografskog prikaza, godina zadnje izmjene, izradjivac plana, analitika, sifra, shape length, shape area.

This resource view is not available at the moment. Kliknite ovdje za više informacija.

Preuzmi resurs

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 14.07.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 14.07.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0