Planirana namjena

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/7b9cf4a7997d413db753bebb3cee045e_0/downloads/data?format=fgdb&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Namjena, naziv plana, naziv kartografskog prikaza, izvorno mjerilo kartografskog prikaza, godina zadnje izmjene, izradjivac plana, analitika, sifra, shape length, shape area.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 14.07.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt fgdb
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 14.07.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0