Data Dictionary

Column Type Label Opis
Rbr. numeric
Vrsta ugovora text
Datum sklapanja timestamp
Iznos bez pdv-a text
Iznos s pdv-om text
Razdoblje na koje je sklopljen text
Subjekt s kojim je sklopljen text
Datum izvršenja text
Plaćanje iz proračuna jedinice (da ili ne) text
Drugi izvor financiranja, ako nije proračun jedinice text

Dodаtne informаcije

Zadnje аžurirаnje 2. studenoga 2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere