Data Dictionary

Column Type Label Opis
datum završetka mjerenja timestamp
izotop text
v tip text
obrada uzorka text
mjerni uređaj text
prosječna vrijednost text
prosječna vrijednost mjerna jedinica text
prosječna vrijednost nesigurnost text
mjerna jedinica nesigurnosti prosječne vrijednosti text
tip mjerne nesigurnosti text
dl text
dl mjerna jedinica text
dl mjerna nesigurnost text
mjerna jedinica nesigurnost dl text
laboratorij text

Dodаtne informаcije

Zadnje аžurirаnje 27. veljače 2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt XLSX
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 2023-02-26