2023 - 3.Registar ugovora o javnoj nabavi i ...

URL: http://data.rijeka.hr/dataset/29487097-5f25-4a04-b194-1f20de728386/resource/08a3d62b-6465-4f45-a394-b0130ade15c0/download/registar-ugovora-o-jn-i-os-31.12.17.-objava.xlsx

Iz rezimea Skupa podataka

Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2017. godine, ažurirano na dan 30.09.2021. godine

Izvor: Registri javne i jednostavne nabave

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 27.09.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt XLSX
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja4