Ukupna površina prema sortama važnijih voćnih ...

URL: https://web.dzs.hr/PXWeb/Menu.aspx?px_language=hr&px_type=PX&px_db=Poljoprivreda%2c+lov%2c+%u0161umarstvo+i+ribarstvo

Ukupna površina prema sortama važnijih voćnih vrsta u hektarima, Republika Hrvatska

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 02.03.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt aspx
Licencija Ne postoji licenca
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 02.03.2023.
Dostupnost resursa Dostupan
Broj preuzimanja 0