Data Dictionary

Column Type Label Opis
Vrsta nekretnine text
Mat. br. kat. općine numeric
Naziv kat. općine text
Broj zk. uloška numeric
Broj zk. čestice text
Broj poduloška text
Ukupna površina zk čestica (m2) numeric
Kultura zk čestice text
Titular vlasništva text
Vrsta vlasništva text
Udio vlasništva text
Tereti text
Sudski spor text
Broj posjedovnog Lista numeric
Mat. br. kat. općine – pos. list numeric
Naz kat. općine - pos. list text
Broj kat čestice - pos. list text
Ukupna površina kat. čestice - pos. list numeric
Nositelj prava text
Udio nositelja prava text
Broj kat. plana numeric
Adresa text
Pošt. Broj numeric
Prost. planska namjena text
Namjena/funkcionalnost text
Pravni osnov text
Udio u pravnom osnovu text
Vrijednost nekretnine (kn) text
Vrijednost nekretnine (€) text
Naziv procjenitelja text

Dodаtne informаcije

Zadnje аžurirаnje 19. rujna 2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Otvorena dozvola (OD)
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 2023-09-18T22:42:10