Data Dictionary

Column Type Label Opis
Vrsta upisa text
Registarski broj text
Datum upisa u Registar timestamp
Datum rjeenja o upisu u Registar text
Broj rjeenja o upisu u Registar udruga ili Sudski registar text
Datum rjeenja o upisu u Registar udruga ili Sudski registar timestamp
Broj pod kojim je upisan u Registar udruga ili Sudski registar numeric
Naziv text
Kratki naziv text
Sjedite (naselje) text
Sjedite (ulica i kbr) text
Sjedite (broj pote) numeric
Sjedite (naziv pote) text
Djelatnost1 text
Djelatnost2 text
Djelatnost3 text
Djelatnost4 text
Djelatnost5 text
Djelatnost6 text
Sport text
Ovlatene osobe za zastupanje text
Prestanak obavljanja djelatnosti text

Dodаtne informаcije

Zadnje аžurirаnje 14. ožujka 2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Ne postoji licenca
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 2023-03-13