CKAN API Bilješke

Programeri mogu pristupiti katalogu podataka pomoću API, kao alternativa data.gov.hr web sučelja. API pruža RESTful i funkcionalna sučelja, sve u JSON formatu, što ga čini pogodnim za širok raspon klijenata.

API je omogućen od strane CKAN-a i instrukcije su dostupne ovdje: http://docs.ckan.org/en/ckan-2.2.3/api.html.