Otvori filtere »

34 Rezultata

(Uncategorised)
Adresar osnovnih škola u Gradu Rijeci
Grad Rijeka
Popis osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke, privatnih škola i ostalih odgojno obrazovnih ustanova na području Rijeke s kontakt podacima
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Grad Rijeka - Izvješće o financiranim projektima organizacija civilnog društva u 2015
Grad Rijeka
Financiranje organizacija civilnog društva u 2015.godini. Grad Rijeka godinama kontinuirano potiče razvoj civilnoga društva odnosno suradnju s nevladinim udrugama te drugim oblicima...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Financiranje projekata i programa u zdravstvu i soc. skrbi u 2016.g
Grad Rijeka
Projekti/programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iznad državnog standarda u gradu Rijeci u 2016.godini
PDF
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Informatika - broj učenika i financiranje 2015-2016
Grad Rijeka
Program Informatike u osnovnim školama - broj učenika i financiranje 2015-2016
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Mobilna reciklažna dvorišta - lokacije i termini
Grad Rijeka
Termini i lokaliteti na kojima će se nalaziti MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA od 02. siječnja 2017. do 01. siječnja 2018.
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Objekti tehničke kulture na području Rijeke
Grad Rijeka
Grad Rijeka - objekti tehničke kulture https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/gradski-odjeli/odjel-za-sport-i-tehnicku-kulturu/
CSV
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Održavanje čistoće igrališta
Grad Rijeka
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti vrši ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaćaju: održavanje čistoće javnih površina,...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Održavanje čistoće pothodnika
Grad Rijeka
Raspored održavanje pothodnika - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti vrši ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Održavanje javnih WC-a
Grad Rijeka
Raspored čišćenja javnih WC-a na području Rijeke - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti Grada Rijeke vrši ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne...
XLS
 
Prikaži
(Uncategorised)
Održavanje plaža na području Grada Rijeke
Grad Rijeka
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti vrši ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture
XLS
 
Prikaži