Otvori filtere »

68 Rezultata

Okoliš
Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima - WMS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Proizvođači/uvoznici dostavljaju godišnje podatke Agenciji putem propisanoga obrasca te se baza kontinuirano ažurira. Podaci...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS - INSPIRE harmonized
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Buka okoliša u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13 i...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WMS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
WMS
 
Prikaži
Okoliš
Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 prostorni je prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj...
HTML
 
Prikaži