Otvori filtere »

12 Rezultata

Okoliš
Flora Croatica Database
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente...
HTML
XML
 
Prikaži
Okoliš
Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora na morskim plažama daje pregled godišnjih ocjena kakvoće mora za kupanje na morskim plažama.
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Gospodarenje otpadom
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza sadrži podatke o aktivnim odlagalištima, aktivnim odlagalištima u sanaciji, divljim deponijima otpada u speleološkim...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Proizvođači/uvoznici dostavljaju godišnje podatke Agenciji putem propisanoga obrasca te se baza kontinuirano ažurira. Podaci...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 prostorni je prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Karta staništa Republike Hrvatske 2004
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prostorna baza koja sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske prema Nacionalnoj...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Međunarodna proglašenja
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o međunarodno zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj. Pojedina područja u...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Skup prostornih podataka vezani uz aktivnosti, atrakcije i posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode...
HTML
 
Prikaži