Otvori filtere »

59 Rezultata

Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - po gradovima/općinama
Državni zavod za statistiku
Stanovništvo po narodnosti, vjeri, državljanstvu, materinskom jeziku, zakonskom bračnom stanju...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - po županijama
Državni zavod za statistiku
Stanovništvo prema starosti, spolu, vrsti zajednice u kojoj živi, najčešćim imenima...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - Republika Hrvatska
Državni zavod za statistiku
Stanovništvo - detaljna klasifikacija prema narodnosti, državljanstvu, materinskom jeziku, narodnosti, vjeri, starosti, spolu...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice po gradovima/općinama
Državni zavod za statistiku
Stanovi prema načinu korištenja, broju kućanstava, članovima kućanstava, broju soba, pomoćnim prostorijama i instalacijama...
HTML
XLS
 
Prikaži
Društvena pitanja
Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice - Republika Hrvatska
Državni zavod za statistiku
Nastanjeni stanovi prema godini gradnje, vrsti zgrade i broju kućanstava u stanu
HTML
XLS
 
Prikaži