Otvori filtere »

27 Rezultata

Okoliš
Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Javno dostupna. na mrežnoj stranici Agencije u obliku GIS preglednika. Preglednik sadrži podatke o zaštićenim područjima u RH, zone zaštite nacionalnih parkova i parkova prirode, podatke...
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
Registar onečišćavanja okoliša
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Baza je dostupna na mrežnoj stranici Agencije. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa....
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša potrebno...
HTML
XML
 
Prikaži
Okoliš
Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi)
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Baza je javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije u obliku GIS preglednika. Podaci će se moći dobiti na zahtjev (popunjavanjem Zahtjeva za pristup informacijama AZO, prema Katalogu...
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Zemljopis
Topografska karta u mjerilu 1:200000 (TK200)
Državna geodetska uprava
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Topografska karta u mjerilu 1:200000.
HTML
XML
 
Prikaži
Zemljopis
Topografska karta u mjerilu 1:25000
Državna geodetska uprava
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Službena državna karta u mjerilu 1:25000 izrađena na osnovi aerofotogrametrijskom snimanja u potpunosti izrađena digitalnim...
HTML
XML
 
Prikaži
Okoliš
Zaštićena područja RH
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente...
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži