Otvori filtere »

61 Rezultata

Okoliš
Preglednik Registra onečišćavanja okoliša
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Preglednik je javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (http://www.prtr.net/en/links). U...
aspx
HTML
metadata / get
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Potrošnja mineralnih gnojiva u poljoprivredi
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o potrošnji mineralnih gnojiva u poljoprivredi u tonama aktivne tvari. Podaci se ažuriraju godišnje.
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Prodaja pesticida
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o prodaji pesticida po kemijskim razredima u kilogramima. Podaci se ažuriraju godišnje.
aspx
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Voćnjaci
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o ukupnoj površini voćnjaka prema sortama važnijih voćnih vrsta u hektarima.
aspx
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Javno dostupna. na mrežnoj stranici Agencije u obliku GIS preglednika. Preglednik sadrži podatke o zaštićenim područjima u RH, zone zaštite nacionalnih parkova i parkova prirode, podatke...
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Proizvodnja maslinova ulja
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o proizvodnji maslinova ulja u hektolitrima. Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske i prostornih jedince za statistiku 2. razine. Podaci se ažuriraju...
aspx
HTML
 
Prikaži
Ekonomija
Turizam
Državni zavod za statistiku
PC-Axis baza podataka Turizam sadrži podatke o dolascima i noćenjima turista u komercijalnom smještaju te o turističkoj aktivnosti stanovništva Republike Hrvatske. Podaci o dolascima i...
aspx
HTML
 
Prikaži
Industrija
Industrija
Državni zavod za statistiku
PC-Axis baza podataka sadrži indekse industrijske proizvodnje te indekse prometa industrije.
aspx
HTML
HTML
 
Prikaži
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Proizvodnja vina
Državni zavod za statistiku
Tablica sadrži podatke o proizvodnji vina u tis. hl. Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske i prostornih jedinca za statistiku 2. razine. Podaci se ažuriraju godišnje.
aspx
HTML
 
Prikaži
Trgovina
Trgovina na malo
Državni zavod za statistiku
PC-Axis baza podataka sadrži indekse prometa u trgovini na malo.
aspx
HTML
 
Prikaži