Otvori filtere »

141 Rezultata

Politika
Adresar političkih stranaka
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
ADRESAR POLITIČKIH STRANAKA sadrži podatke o aktualnim registriranim političkim strankama u Republici Hrvatskoj. Za svaku stranku su prikazani podaci o adresi sjedišta i komunikacijama,...
XML
 
Prikaži
Politika
Adresar
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
ADRESAR čine podaci o aktualnim tijelima zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, institucijama javnog sektora, diplomatskim predstavništvima, trgovačkim društvima od posebnog državnog...
HTML
XML
 
Prikaži
Zemljopis
Adrese
Državna geodetska uprava
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Izvor koji uključuje podatke o sljedećim prostornim jedinicama: kućni broj, zgrada, ulica, naselje.
WMS
XML
 
Prikaži
Zemljopis
Adrese - ATOM INSPIRE
Državna geodetska uprava
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Usluga preuzimanja za temu INSPIRE Adresa (AD) mrežna je usluga za preuzimanje unaprijed definiranih podataka pomoću ATOM...
XML
 
Prikaži
Zemljopis
Adrese - WFS INSPIRE
Državna geodetska uprava
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Usluga preuzimanja za INSPIRE temu Adrese (AD) je mrežna usluga za preuzimanje podataka pomoću WFS 2.0.0. tehnologije. Podaci...
XML
 
Prikaži
Znanost
Aktualni vremenski podaci za Europu - posljednji UTC termin
Državni hidrometeorološki zavod
Aktualni podaci za Europu - posljednji UTC termin UTC termini: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 h lokalno vrijeme ljeti = UTC + 2h lokalno vrijeme zimi = UTC + 1h
HTML
XML
 
Prikaži
Okoliš
Biogeografske regije
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.
XML
 
Prikaži
Okoliš
Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Baza je dostupna na mrežnoj stranici Agencije i putem WMS/WFS GIS web servisa. Pristup je ograničen na nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada. Baza...
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži