Otvori filtere »

126 Rezultata

Okoliš
Biogeografske regije
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.
XML
 
Prikaži
Okoliš
Branjena područja
Hrvatske vode
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Branjena područja određena su Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Baza je dostupna na mrežnoj stranici Agencije i putem WMS/WFS GIS web servisa. Pristup je ograničen na nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada. Baza...
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
CRO Habitats
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Sustav CRO Habitats omogućuje pregledavanje Karte stanište Republike Hrvatske te Kataloga stanišnih tipova svim korisnicima sustava, dok je pregledavanje terenskih opažanja (kao i...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Čisto podzemlje je projekt Zagrebačkog speleološkog saveza čiji osnovni cilj je zaustaviti onečišćenje speleoloških objekata....
XML
 
Prikaži
Okoliš
Ekološka mreža Natura 2000
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Prostorna baza koja sadrži podatke o područjima Ekološke mreže Natura 2000 u RH. Državni zavod za zaštitu prirode pripremio je prijedlog ekološke mreže NATURA 2000 za Hrvatsku temeljem...
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Prostorna baza koja sadrži podatke o područjima Ekološke mreže Natura 2000 u RH. Prostorni podatak sastoji se od 743...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Baza prikazuje 650 objekata koji su klasificirani kao eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina, a kao podloga je korištena baza CLC2000. Iz Karte mineralnih sirovina računa se...
aspx
HTML
metadata / get
XML
 
Prikaži
Okoliš
Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj pokazuje 650 objekata koji su klasificirani...
XML
 
Prikaži
Okoliš
Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj pokazuje 650 objekata koji su klasificirani...
XML
 
Prikaži