Otvori filtere »

126 Rezultata

Okoliš
Bioportal ‒ Web portal Informacijskog sustava
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente...
HTML
XML
 
Prikaži
Okoliš
Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente...
ostali
 
Prikaži
Okoliš
Invazivne vrste u Hrvatskoj
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Cilj ove stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Istraženost komponenti bioraznolikosti u zaštićenim područjima Republike Hrvatske
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
U bazi se nalaze lokacije 19 zaštićenih područja u kategorijama nacionalnoga parka i parka prirode. Za svako zaštićeno područje navedeni su osnovni podaci (kategorija zaštite, godina...
detalji
detaljnije informacije
ostali
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ).
CSV
HTML
search
XML
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
HTML
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WFS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
wfs
 
Prikaži
Okoliš
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WMS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije,...
WMS
 
Prikaži
Okoliš
Izviješće o kakvoći zraka grad Split 2007-2011
Grad Split
Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11), ukinuta je obveza jedinica lokalne samouprave da uspostave područne mreže za praćenje kakvoće zraka, osim ako...
aspx
 
Prikaži
Okoliš
Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 prostorni je prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj...
HTML
 
Prikaži