Otvori filtere »

2 Rezultata

Zemljopis
Geografski informacijski sustav Grada Rijeke
Grad Rijeka
GIS Grad Rijeka. Koordinatni sustav karte je HTRS96/TM. Osnovni element je geografska "karta" koja je podloga na kojoj se prikazuju grafički podaci.
WMS
 
Prikaži
Zemljopis
Registar geografskih imena
Državna geodetska uprava
Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO...
PDF
XML
 
Prikaži