Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XML" s ocjenom otvorenosti: 3.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Okoliš

Baza je dostupna na mrežnoj stranici Agencije i putem WMS/WFS GIS web servisa. Pristup je ograničen na nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada.

Baza sadrži: opće podatke (npr. naziv odlagališta, županija, kategorija odlagališta, podaci o operateru i sl.); podatke o opremljenosti odlagališta (npr. ima li odlagalište sustav odvodnje, otplinjavanja, sortirnicu i sl.); podatke o odloženim količinama otpada (npr. odloženo u kalendarskoj godini, ukupno odloženo, kapacitet i sl.); podatke o sanaciji i dokumentaciji odlagališta (npr. dozvola za odlaganje, status sanacije, troškovi sanacije i sl.).

Podaci u bazi kontinuirano se prikupljaju u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od operatera odlagališta te nadležnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Pravna osnova:

Za praćenje ostvarivanja ciljeva propisanih Direktivom Vijeća 1999/31/EC od 26. travnja 1999. o odlaganju otpada i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Ciljani korisnici: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe te ostala nadležna tijela i institucije.

Čitaj više

Resursi podataka (5)

HTML
Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge preuzimanja podataka
metadata / get
Metapodatkovni profil usluge pregleda podataka
XML
Prostorni servis za preuzimanje podataka
XML
Prostorni servis za pregled podataka

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 14.06.2017.
Tema Okoliš
Vremensko razdoblje 2014
Mandate -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake količina, sustav, odlaganje, upravljanje, otpad, sanacija, centralni, odlagališta, informacija