Druge monetarne financijske institucije

Razina otvorenosti:
Razlog: Podaci su u formatu "XLS" s ocjenom otvorenosti: 2.
★★★★★  Povezani podaci - URI podataka i povezanost s drugim podacima (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podaci - URIs (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podaci u otvorenom formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podaci u zatvorenom formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podaci (npr. PDF)
Bodovi ažurirani: 06.09.2017.
Financije

Druge monetarne financijske institucije uključuju kreditne institucije (banke, štedne banke i stambene štedionice) i novčane fondove. Ovdje se nalaze konsolidirani podaci o imovini i obvezama tih institucija temeljem redovnih izvješća kreditnih institucija i novčanih fondova.

Čitaj više

Resursi podataka (21)

HTML
Metodologija – Druge monetarne financijske institucije
XLS
Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom i njihova klasifikacija prema veličini bilančne aktive
XLS
Konsolidirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti
XLS
Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti
XLS
Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora
XLS
Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora
XLS
Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima
XLS
Distribucija deviznih kredita i kunskih kredita s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima
XLS
Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću
XLS
Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valutnoj strukturi
XLS
Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija za obrtna sredstva i kredita za investicije nefinancijskim trgovačkim društvima prema valutnoj strukturi
XLS
Depozitni novac kod drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Kunski depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Devizni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Valutna struktura oročenih depozita kućanstava i nefinancijskih društava
XLS
Ročna struktura oročenih depozita po sektorima
XLS
Obveznice i instrumenti tržišta novca
XLS
Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Depoziti središnje države i fondova socijalne sigurnosti kod drugih monetarnih financijskih institucija
XLS
Ograničeni i blokirani depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija

Dodatne poveznice (1)

HTML
Metodologija – Druge monetarne financijske institucije

Dodatne informacije

Dodano na data.gov.hr 12.04.2016.
Tema Financije
Mandate -
Vremensko razdoblje -
Geografska pokrivenost -
Date added computed -
Date updated computed -
Oznake krediti, depoziti, monetarne financijske institucije, potraživanja